Change history


change history / new features and updates
2020-02-07
Wprowadzono import przelewów bankowych MT940 umożliwiając szybką weryfikacje płatności za wystawione faktury.
2019-12-20
Faktury można teraz wystawiać w 29 językach: -polskim, -angielskim, -niemieckim, -niderlandzkim, -francuskim, -włoskim, -hiszpańskim, -portugalskim, -fińskim, -norweskim, -szwedzkim, -duńskim, -islandzkim, -czeskim, -słowackim, -słoweńskim, -rosyjskim, -białoruskim, -ukraińskim, -litewskim, -łotewskim, -estońskim, -bułgarskim, -rumuńskim, -węgierskim, -chorwackim, -bośniackim, -serbskim, -albańskim
2019-12-06
Dodano możliwość wystawiania faktur w językach: -litewskim, -łotewskim, -estońskim
2019-11-15
Wprowadzono możliwość wystawiania faktur w języku czeskim i słowackim.
2019-11-04
Wprowadzono możliwość wystawiania faktur w INR (Rupia indyjska)
2019-11-01
Wprowadzono mechanizm podzielonej płatności (Split payment).
2019-10-01
Wprowadzono możliwość wystawiania faktur w CNY (Juan/Renminbi)
2019-04-12
Filtrowanie według typu dokumentu rozszerzono o pozycję "skorygowane". Umożliwia to wyszukanie wszystkich faktur posiadających korektę.
2019-04-09
Wprowadzono drukowanie kraju przy adresach wystawcy faktury oraz nabywcy.
2019-01-12
Rozbudowano narzędzia filtrowania. Można teraz szukać faktur po typie oraz po stawkach VAT.
2018-06-27
Wprowadzono możliwość wstawienia jednocześnie wielu produktów z katalogu do faktury.
2018-03-05
Wysyłka seryjna faktur i przypomnień
2017-12-18
Wprowadzono nowe szablony wydruku i poprawiono istniejące.
2017-11-13
Dodano funkcję drukowania QR-kodów na fakturach.
2017-11-01
Wprowadzono możliwość generowania plików JPK-VAT i JPK-FA.
2017-04-20
Zmiany w funkcji filtrowania faktur: możliwość filtrowania wg kontrahenta oraz wartości netto i brutto.
2017-01-10
Dostosowanie księgowości do zmian na rok 2017.
2016-07-13
Nowa wersja programu. Odświeżony wygląd i przyspieszone działanie.
2016-02-15
Rozliczanie tzw. kilometrówki
2016-02-06
Wprowadzono możliwość ewidencji spisu z natury
2016-02-05
Dodano formatkę rejestracji "przychody inne", dzięki której można dodać np. raport okresowy z kasy fiskalnej
2016-01-11
Poprawiono wyszukiwanie kontrahentów w GUS
2015-12-20
Zmian w interfejsie aplikacji ciąg dalszy.
2015-09-14
Kolejne zmiany w layoucie aplikacji i serwisu.
2015-08-05
W związku z dużym zainteresowaniem do aplikacji mobilnej została dodana możliwość wyszukiwania kontrahentów w bazie GUS, zarówno po numerze NIP jak i REGON.
2015-07-10
Nowa funkcja w aplikacji mobilnej - skanowanie dokumentów kosztowych.
2015-06-17
Kompleksowe zmiany w silniku programu, interfejsie API, aplikacji mobilnej.
2015-05-05
Udostępnienie nowej aplikacji mobilnej dla systemu Android.
2015-03-01
Wdrożony został nowy layout serwisu. Światło dzienne ujrzało też nowe prostsze logo :)
2015-01-15
Serwis zmienia nazwę na Intaxo. Razem z nową nazwą szykują zmiany w layoucie witryny. Ruszają prace nad aplikacją mobilną dla systemów Android.
2015-01-01
Po kilku miesiącach prac i testów oficjalnie uruchomiony został moduł księgowości :)
2014-11-20
Wprowadzono funkcję wyszukiwania kontrahentów w bazie GUS.
2014-10-14
Wprowadzono możliwość definicji własnych szablonów wydruku.
2014-08-02
W związku z licznymi sugestiami wprowadzono zmianę w wyznaczaniu numeracji faktur.
2014-07-11
W oknie edycji faktury wprowadzono możliwość zmiany domyślnego schematu księgowego. Zmiana ma związek z wdrażaniem modułu księgowości.
2014-06-25
Wprowadzono możliwość zmiany wysokości okna edycji faktury.
2014-06-01
Poprawiono wystawianie/drukowanie faktury odwrotne obciążenie (podatek VAT rozlicza nabywca).
2014-05-06
Wprowadzono filtr status. Poprawiono i przyspieszono działanie pozostałych filtrów.
2014-02-24
Wprowadzono możliwość nadawania przez właściciela konta dostępu innym użytkownikom (pracownikom, współpracownikom) z określeniem typu dostępu (odczyt, zapis).
2014-01-10
Obok istniejących już modułów sprzedaży, kosztów i księgowości beta wprowadzono moduł raportów i analiz.
2013-10-15
Wprowadzono funkcję faktur cyklicznych. Są to definicje faktur, które w określonym dniu/godzinie same się wystawiają i, jeśli użytkownik sobie tego życzy, wysyłane są automatycznie do klienta.
2013-10-04
Wprowadzono możliwość klonowania faktur i kosztów.
2013-09-09
Rozszerzono obsługę komunikatów i uwag o zmienne z faktur (daty wystawienia/sprzedaży, waluty, kursy walut itp.)
2013-08-02
Poprawiono zgłoszony błąd wydruku informacji o metodzie kasowej na fakturze.
2013-07-30
Wprowadzono możliwość oznaczenia wybranej formy płatności (ustawienia) jako domyślnej.
2013-04-16
Wdrożono funkcję drukowania listy faktur z uwzględnieniem kwot netto, brutto, VAT.
2013-02-01
Poprawiono rozmiar/proporcje logo oraz załamanie wierszy w pozycjach na fakturze.
2013-01-22
Dodano możliwość drukowania polecenia przelewu. Funkcjonalność przypisana jest do formy płatności, można ją włączyć dla przelewów a wyłączyć dla gotówki.
2013-01-08
Do listy faktur dodano kolumnę z terminem płatności oraz ilością dni do/po terminie.
2013-01-02
Wprowadzono możliwość ewidencji kosztów. Dostępne typy kosztów: opłaty za media, zakup towarów i materiałów, koszty paliwa/pojazdu/leasingu, inne.
2012-11-30
Umożliwiono wystawianie faktur w Euro (i innych walutach). Kursy walut pobierane są automatycznie z NBP.
2012-10-22
Wprowadzono obsługę faktur zaliczkowych i końcowych.
2012-10-02
Na prośbę klienta zwiększono maksymalną dozwoloną ilość pozycji na fakturze (ponad sto).
2012-09-17
Dodano możliwość wyłączenia stopki na wydrukach.
2012-02-09
Dodano funkcję dodania wielu kont bankowych z możliwością wskazania rachunku domyślnego.
2012-01-30
Dodanie funkcji przypomnień o zaległych płatnościach.
2011-11-23
Uruchomienie serwisu :)
Ready to Get Started?

Start invoicing with INVO now. It's free for 30 days.
 Sign Up Free
This site uses cookies - so-called cookies. Learn more about the purpose of their use and changes in cookie settings.
By using the website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings.